Алфа Мебел

ПОКАНА за пресконференция

alfa-post-logo

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0036-C01 „Ефективно използване на ресурсите в ДЕСПАС ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 29.05.2020. от 17:00 часа в офиса на „ДЕСПАС” ООД, находящ се в гр. Варна ул. Тодор Влайков 65 /бивша фабрика Хр.Ботев/. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.

Сподели в