Алфа Мебел

АЛФА МЕБЕЛ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-0636

alfa-post-logo

Фирма „АЛФА МЕБЕЛ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-0636 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фирма „АЛФА МЕБЕЛ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-0636 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта е 3 345,77 лв.

Проектът стартира на 28.01.2021г. и е с продължителност 3 месеца.

Сподели в